Srpski    |    English

Prijavi se

Napravi nalog

Nalozi sa gigstix.com ne važe na ovom portalu, kao ni eventualno kreirani nalog za aktivaciju ulaznice SEA DANCE festival. Morate se ponovo registrovati s tim što možete koristiti istu mejl adresu!
Jednim nalogom možete aktivirati samo jednu ulaznicu za SEA STAR FESTIVAL!

Kakva je ovo aktivacija i šta treba da uradim?